Očistimo Zgornjo Savinjsko dolino

Očistimo Zgornjo Savinjsko dolino

06. 11. 2023

Od uničujoče ujme minevata dva meseca in pol. Prvi tedni so z izjemno pomočjo prostovoljcev vsem prebivalcem doline gotovo dali mnogo upanja in zagona, da svoje domove in kraje uredimo in očistimo. Zanimanje za dolino, prostovoljsko in drugo pomoč upada. Na drugi strani ljudje potrebujejo še dosti pomoči za urejanje svojih domov, župani in občinske uprave rešujete najnujnejše stvari na področju urejanja javne infrastrukture, vodotokov in pomoči najprizadetejšim. 

Po poplavah ostaja po celi dolini – od Letuša do Logarske doline ogromno naplavin in odpadkov, na poljih pa dosti kamenja. Neurejena okolica ne daje dobrega signala postavljanju doline na noge, še manj razvoju gospodarstva in turizma ter prihodu gostov.

Zato smo se odločili, da organiziramo akcijo “Očistimo Zgornje Savinjsko dolino” in s tem dvignemo motivacijo za prihodnji razvoj. K akciji želimo povabiti domačine pa tudi prostovoljce od drugod, da v dneh pred zimo strnemo moči in s civilno pobudo vrnemo moč prebivalcem, krajem in naravi.   

Akcijo bi prvič izvedli 2. decembra 2023 v vsaki občini po enotnem sistemu, prostovoljsko, s pomočjo ribičev, lovcev, drugih društev in predvsem prostovoljcev. Osredotočili bi se na naplavine in odpadke ob rekah in potokih ter pomoč kmetom na poljih in ne na splošno pobiranje odpadkov. 

Pobudo za akcijo dajemo iz nastajajočega Društva za povezan razvoj Zgornje Savinjske doline, želimo pa jo organizirati v sodelovanju z vsemi občinami doline.